Двоє закарпатських директорів увійшли до Ради директорів загальноосвітніх навчальних закладів при Кабміні

ПОСТАНОВА
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Двоє закарпатських директорів увійшли до Ради директорів загальноосвітніх навчальних закладів при Кабміні
від 5 жовтня 2009 р. № 1067
Про утворення Ради директорів
загальноосвітніх навчальних закладів
при Кабінеті Міністрів України
 
З метою підготовки пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері загальної середньої освіти Кабінет Міністрів України постановляє:
 
1. Утворити Раду директорів загальноосвітніх навчальних закладів при Кабінеті Міністрів України.
2. Затвердити:
Положення про Раду директорів загальноосвітніх навчальних закладів при Кабінеті Міністрів України, що додається;
склад Ради директорів загальноосвітніх навчальних закладів при Кабінеті Міністрів України згідно з додатком.
Прем’єр-­міністр України
Ю. ТИМОШЕНКО
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 жовтня 2009 р. № 1067
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Раду директорів загальноосвітніх навчальних закладів
при Кабінеті Міністрів України
 
1. Рада директорів загальноосвітніх навчальних закладів при Кабінеті Міністрів України (далі — Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом.
2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.
3. Основними завданнями Ради є:
сприяння забезпеченню координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо розв’язання проблем у сфері загальної середньої освіти;
вивчення, системний аналіз і прогнозування соціально­економічних та суспільно-політичних процесів у сфері загальної середньої освіти;
підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері загальної середньої освіти.
4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
1) проводить аналіз стану справ і причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики у сфері загальної середньої освіти;
2) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;
3) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропозиції;
4) розробляє пропозиції щодо визначення механізму, шляхів та способів розв’язання соціально­економічних проблем педагогічних працівників;
5) бере участь у підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на розв’язання соціально­економічних проблем педагогічних працівників.
5. Рада має право:
1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);
3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;
4) готувати проекти нормативних документів;
5) організовувати проведення педагогічних конференцій, семінарів, нарад, громадських слухань та інших заходів;
6) висвітлювати у засобах масової інформації свою позицію з найважливіших питань.
6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
7. Голова Ради, заступники голови і секретар Ради обираються на її засіданні більшістю голосів.
8. Для оперативного вирішення актуальних питань утворюється президія Ради, яка діє у період між її засіданнями. До складу президії входять голова, заступники голови, секретар та члени Ради. Персональний склад президії затверджується рішенням Ради.
9. Формою роботи Ради є засідання, що проводиться за рішенням її голови.
Засідання Ради веде її голова, а за його відсутності — один з його заступників.
Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує її секретар.
Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.
10. На засіданнях Ради розглядаються пропозиції з питань, що належать до її компетенції. Пропозиції Ради вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
11. Пропозиції Ради оформляються протоколом засідання, який підписується головуючим на її засіданні та секретарем. Примірники протоколу надсилаються усім членам Ради та Кабінетові Міністрів України.
12. Член Ради, який не підтримує пропозиції, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
13. Пропозиції Ради мають рекомендаційний характер і можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного рішення, проект якого вносить центральний орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.
14. Організаційне, інформаційне, матеріально­технічне забезпечення діяльності Ради здійснює МОН.
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 жовтня 2009 р. № 1067
                                                                                        СКЛАД
                                        Ради директорів загальноосвітніх навчальних закладів
                                                                при Кабінеті Міністрів України

БУРДОВА
Тетяна Григорівна
директор спеціалізованої загальноосвітньої школи I–III ступеня № 316 з поглибленим вивченням української мови, м. Київ (за згодою)
ВИШНЕВСЬКИЙ
Петро Ростиславович
директор Донецького ліцею з посиленою військово­фізичною підготовкою (за згодою)
ВОРОНИЙ
Віктор Іванович
директор гімназії № 5 імені Л. Українки, м. Севастополь (за згодою)
ГАЛЬЧЕНКО
Олександр Олексійович
директор Мукачівського ліцею з військово­фізичної підготовки, Закарпатська область (за згодою)
ГРЯНИК
Олександр Григорович
директор спеціалізованої школи I–III ступеня № 62, м. Харків
(за згодою)
ДАЦЬ
Ірина Василівна
директор навчально­виховного комплексу "Софія", м. Львів
(за згодою)
ДУДІК
Ганна Павлівна
директор Житомирського екологічного ліцею № 24 (за згодою)
ЖЕЛЮК
Олег Миколайович
директор Рівненського природничо-математичного ліцею "Елітар" (за згодою)
ЖОВТОПЛЯС
Олена Іванівна
директор ліцею № 15, м. Чернігів (за згодою)
ЙОВБАК
Юрій Юрійович
директор навчально­виховного комплексу, с. Щасливе
Київської області (за згодою)
КІНДЮХ
Петро Ярославович
директор середньої загальноосвітньої школи I–III ступеня, м. Ужгород (за згодою)
КІШКО
Валерій Петрович
директор Кам’янець-Подільського навчального виховного комплексу № 13, Хмельницька область (за згодою)
КОВАЛЕНКО
Олексій Михайлович
директор загальноосвітньої школи I–III ступеня, с. Чорнотичі Сосницького району Чернігівської області (за згодою)
КОВАЛЬ
Тетяна Валеріївна
директор гімназії № 9, м. Сімферополь, голова Ради директорів шкіл Автономної Республіки Крим (за згодою)
КОВАЛЬЧУК
Олександр Володимирович
директор гімназії "Києво-Могилянський колегіум" (за згодою)
КРУПНИК
Валентина Олександрівна
директор Городнявського навчально­виховного комплексу, Шепетівський район Хмельницької області (за згодою)
ЛЕВТІК
Микола Миколайович
директор Природничо­наукового ліцею № 145, м. Київ (за згодою)
МАТВІЇШИН
Володимир Михайлович
директор загальноосвітньої школи I–III ступеня, с. Київець Миколаївського району Львівської області (за згодою)
МИШКО
Володимир Іванович
директор загальноосвітньої школи­інтернату, м. Кременець Тернопільської області (за згодою)
МІТІКОВА
Наталія Володимирівна
директор навчально­виховного комплексу № 148, м. Дніпропетровськ (за згодою)
МОВЧУН
Олена Миколаївна
директор приватної спеціалізованої школи "Тріумф", м. Київ
(за згодою)
МОСЯКОВА
Ірина Юліївна
директор центру "Шевченківець", м. Київ (за згодою)
ОНАЦЬ
Олена Миколаївна
директор спеціалізованої школи № 41, м. Київ (за згодою)
ПАЛЛАДІЙ
Ольга Миколаївна
директор Рішельєвського ліцею, м. Одеса (за згодою)
ПАРАЩЕНКО
Людмила Іванівна
директор Київського ліцею бізнесу, (за згодою)
ПІДГОРНИЙ
Олег Михайлович
директор загальноосвітньої школи­інтернату I–III ступеня, м. Мала Виска Кіровоградської області (за згодою)
ПОГОРЄЛОВА
Тетяна Василівна
директор загальноосвітньої школи I–III ступеня № 15, м. Первомайськ Миколаївської області (за згодою)
ПОДЗІГУН
Андрій Михайлович
директор ліцею-інтернату поглибленої підготовки в галузі науки, смт Тиврів Вінницької області (за згодою)
РУСИНЯК
Петро Семенович
директор загальноосвітньої школи I–III ступеня, с. Марківці Тисменицького району Івано-Франківської області (за згодою)
САЗОНЕНКО
Галина Стефанівна
директор Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (за згодою)
СОЛДАТЕНКОВА
Ольга Василівна
директор Запорізького багатопрофільного ліцею № 99 (за згодою)
ТАРАСЮК
Марія Іванівна
директор Волинського обласного ліцею-інтернату, м. Луцьк
(за згодою)
ТКАЧЕНКО
Тетяна Степанівна
директор Гаврилівської загальноосвітньої школи I–III ступеня, Каланчацький район Херсонської області (за згодою)
ТОПЧІЙ
Ірина Вікторівна
директор Черкаської міської гімназії № 9 імені О. М. Луценка
(за згодою)
ХОХЛОВ
Дмитро Федорович
директор спеціалізованої школи I–III ступеня, смт Хотінь
Сумського району Сумської області (за згодою)
ШЕВЧЕНКО
Олександра Віталіївна
директор комунального закладу "Луганський навчально­виховний комплекс "Спеціалізована школа I ступеня — гімназія № 42" (за згодою)
ШИШКОВСЬКИЙ
Сергій Іванович
директор загальноосвітнього навчального закладу I–III ступеня, с. Рукшин Хотинського району Чернівецької області (за згодою)
ШИЯН
Ольга Миколаївна
директор Кременчуцького ліцею інформаційних технологій № 30, Полтавська область (за згодою)
ШУКЕВИЧ
Юрій Володимирович
директор фінансового ліцею, м. Київ (за згодою)

20 жовтня 2009р.

Теги: директор, Рада директорів

НОВИНИ: Соціо

17:48
В Ужгороді під час перевірки в центрі міста склали 1152 постанови за порушення правил паркування
17:22
/ 2
На конкурс на посаду директора міської поліклініки Ужгорода документи подала лише 1 претендентка – Мирослава Брецко
17:13
/ 1
У Мукачеві школярі флешмобом відзначили День Державного Герба та Героїв Небесної Сотні
16:41
/ 1
Підприємствами транспорту на Закарпатті у січні перевезено на 37,1% менше вантажів, ніж цього ж місяця торік
15:59
/ 1
На Закарпатті відбудеться Регіональна платформа з обговорення змін до Конституції щодо місцевого самоврядування
14:12
В Ужгороді презентували мобільний додаток, що полегшує людям із порушенням слуху спілкування в держустановах
14:08
На Закарпатті в січні, порівняно з груднем-2019, ціни на продукти харчування зросли на 1,4%
12:54
Вартість платних медичних послуг в Ужгородському пологовому будинку зросте на 10%
11:53
/ 1
Мешканці Закарпаття накопичили боргів за спожитий газ на 1,1 млрд грн
10:35
За незаконно зірвані підсніжники та шафрани закарпатці платитимуть по 62 грн за один
09:13
Проєкт державного стандарту базової середньої освіти презентували в Яношах на Берегівщині
09:06
/ 2
За 1 куб газу, спожитий у лютому, закарпатці платитимуть 5 грн
22:08
/ 1
Ужгородці можуть подарувати своїм коханим на 8 Березня найромантичнішу музику з кінофільмів у виконанні симфонічного LUMOS Orchestra
18:54
/ 1
В Ужгороді прозвучать театральні "Монологи вагіни"
18:04
На Ужгородщині поновлено права двох дітей-сиріт на отримання пільг у сфері забезпечення житлом з боку держави
17:33
У Мукачеві патрульні спільно з громадянами врятували потенційного самогубця від стрибка з мосту
17:26
/ 1
У міській лікарні Ужгорода запрацює нова операційна
16:29
/ 3
Найбільше вільних вакансій на Закарпатті – на підприємствах переробної промисловості, у торгівлі та ремонті автотранспорту
16:12
/ 2
У Мукачеві визначалися, як запобігатимуть поширенню коронавірусу
15:18
Закарпатців попереджають про значне погіршення погодних умов
15:12
/ 1
Біля філії "Суспільного" в Ужгороді відбулася акція протесту проти змін у роботі регіональних мовників
14:21
Через 500 пачок сигарет угорець залишився на митниці на Закарпатті без автівки
12:14
/ 1
У госпіталізованого до інфекційної лікарні закарпатця виявили гострий бронхіт
10:59
/ 4
Окрім як у закарпатському ПП "Тиса", температуру в пасажирів з Італії перевірятимуть також в аеропортах "Бориспіль" і Київ"
10:32
27 лютого – суд щодо скасування скандального екологічного висновку стосовно будівництва ВЕС на закарпатській Боржаві
» Всі новини