Закарпатські ДАІвці навіть не знають, що зобов'язані показувати громадянам посвідчення (ВІДЕО)

Закарпатські інспектори ДАІ, що безпідставно зупинили водіїв, всупереч ст.5 Закону України "Про міліцію" ще й відмовилися показати громадянам посвідчення. Вимогу закону міліціянти виконали тільки після того, як побачили журналістське посвідчення "Спецконтролю".

Закарпатські ДАІвці навіть не знають, що зобов

Закону України "Про міліцію", ст.5: При звертанні до громадянина працівник міліції зобов'язаний назвати своє прізвище, звання та пред'явити на його вимогу службове посвідчення. У взаємовідносинах з громадянами працівник міліції повинен виявляти високу культуру і такт.

18 жовтня 2014р.

Теги: ДАІ

Коментарі

бородач 2014-10-22 / 07:12:39
ТВАРІ

бородач 2014-10-22 / 07:12:05
ТИАРІ КОНЧЕНІ-шо ще тут скажеш

ужгород 2014-10-20 / 18:34:45
тоту сволоту мусорську треба гнати до сто чортів. звільняти негайно,То бидло нажерло пузо іще і нагліє.Звідки він буде знати 5 ст.про міліцію,коли він читати не знає.Наші хлопці гинуть у АТО а бидло наглією,вимага гроші,я його знаю,сука не раз зупиняв і наглів.

іван 2014-10-19 / 23:26:56
шановні урядовці гаішники міліціонери потрібно вам дотримуватись букви закону іжити почесному анелише це вимагати від простих громадян шановні почніть із себе

Степан Крук 2014-10-19 / 22:36:36
Я за цивілізований громадський контроль! Погоджуюся з Михайлом тому що часто-густо "активісти" провокують ситуаці на дорогах. В умовах тимчасової "громадської ейфоріі" намагаються підмінити органи влади, міліції, судів та прокуратури. Зараз, коли повна анархія, необхідна сильна влада. Іначе гаплик! Громадські організації повинні взаємодіяти з владними структурами, а не протиставляти себе їм. Це буде конструктивна дієва робота. А кожному "громадському активісту", які цього не розуміють раджу заглянути в свої громадські посвідчення, що там написано. А там написано, що ви є ЧЛЕНАМИ громадської організаці. Памятайте про це! Час розкидувати каміння, час його збирати!

водій 2014-10-19 / 21:49:38
Ще й як заважають і паралізують. Так добре було при всіх попередніх режимах - від Кравчука до Януковича: зелень за допомогою жезла косилася, а водії - не рипалися. А тепер всі обнагліли і закон знають. Бабло заробляти тяжко і схему, на якій сиділи всі дайці - від простого інспектора до керівника ДАІ - поаралізує. Біда! ))))

Михайло 2014-10-19 / 21:42:28
ДАЇшники можуть бути поганими і хорошими, але обнаглівші "громадські активісти" просто заважають нормально працювати. Коли кількість отих "активістів" досягає критичної межі, паралізується робота будь-якого державного органу.

глупому микулові 2014-10-19 / 10:37:39
Вивчи законодавство,і потім пиши коменти!

Микола 2014-10-19 / 09:51:44
Ці ГАЙці ведуть себе більш менш адекватно, а активісти нагло... на яких правах то бидло "Спецконтролі", "Дорожні контролі", діють, знімають на відео (без дозволу тих кого знімають) і виставляють в Інтернет::: БЕСПРЕДЄЛ!!!

І для відома, я теж мягко кажучи не долюблюю взагалі ментів, але Я їзжу не порушую правил, і взяток принципово не даю! За 18 років водійського стажу мав реально один штраф за перевищення швидкоста (зафіксував 84 км/год.), один за ремінь і один за техогляд (дійсно просрочив на місяць), і оплатив штрафи офіційно.

народ 2014-10-19 / 09:48:53
без причини зупинка як в Донецьку в упор розстрілювати гром має доказ що пише закон закон не діє люди мають самі робити порядок

Олександр 2014-10-18 / 22:54:42
Для Івана!
Мене тоже так хотіли розвести на бабло і відео крутили про перетин сплошної. А коли я поцікавився, чи прокуратура знає, що ви свині освітлення на вулиці вимкнули і люди не бачать де починається оця "сплошна" - то побажали щасливої дороги.
Хана державі з такими порядками.

Спеціальний Контроль до Николая 2014-10-18 / 22:06:11
Статья 171. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов

1. Умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов - наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

2. Преследование журналиста за выполнение профессиональных обязанностей, за критику, осуществляемое должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору, - наказывается штрафом до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Основным непосредственным объектом преступления является установленный порядок осуществления законной профессиональной деятельности журналистов, который обеспечивает конституционное право граждан на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений, право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию, необходимую им для реализации ими своих прав, свобод и законных интересов. Его дополнительным факультативным объектом может быть установлен порядок выполнения должностными лицами своих полномочий.

Потерпевшим от преступления является профессиональный журналист.

Профессиональным журналистом есть штатный или внештатный творческий работник, как участник информационных отношений профессионально собирает, получает, создает и готовит информацию для распространения ее СМИ, выполняет редакционно-должностные служебные обязанности в средстве массовой информации в соответствии с профессиональными названиями должностей (работы) журналиста, которые указываются в государственном классификаторе профессий Украины. Свою профессиональную деятельность он может осуществлять в интересах любого печатного (газеты, журналы, бюллетени и т.д и разовые издания с определенным тиражом) или аудиовизуального (радиовещание, телевидение, кино, звукозапись, видеозапись и т.д.) средства массовой информации, а также информационного агентства.

Объективная сторона этого преступления заключается в действиях, которые препятствуют законной профессиональной деятельности как отдельного журналиста (журналистов), так и средства массовой информации, и могут иметь две формы:

препятствование законной деятельности журналистов (ч. 1 ст. 171);преследование журналиста за выполнение профессиональных обязанностей или за критику (ч. 2 ст. 171).
Законной является такая деятельность журналистов, направленная на реализацию ими своих полномочий в информационной сфере и осуществляется способами и в порядке, предусмотренных законом.

Препятствование незаконной профессиональной деятельности журналиста не образует состава преступления, предусмотренного ст. 171. Такой, в частности, следует признавать профессиональную деятельность журналистов относительно сбора, хранения, использования и распространения информации с ограниченным доступом (конфиденциальная и тайная) с нарушением установленного законом порядка. В частности, статус конфиденциальной может быть предоставлено информации, что является собственностью государства и находится в пользовании органов государственной власти или органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, с целью ее сохранения может быть в соответствии с законом установлен ограниченный доступ. Порядок учета, хранения и использования документов и других носителей информации, содержащих указанную информацию, определяется КМ. При этом следует иметь в виду, что информация с ограниченным доступом может быть распространена без согласия ее владельца, если эта информация является общественно значимой, то есть если она является предметом общественного интереса и если право общественности знать эту информацию преобладает над правом ее владельца на ее защиту. Незаконным следует признавать профессиональную деятельность журналистов, которая заключается в призывах к захвату власти, насильственному изменению конституционного строя или территориальной целостности Украины; пропаганды войны, насилия и жестокости; разжигании расовой, национальной, религиозной вражды; распространении порнографической или другой информации, которая подрывает общественную мораль или подстрекает к правонарушениям, унижает честь и достоинство человека; вмешательстве в частную жизнь лица и т.д.

Умышленное препятствование незаконной деятельности журналиста может в отдельных случаях быть квалифицировано как преступление против жизни, здоровья, свободы личности, преступление против собственности и т.д.

Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов - это противоправное создание любых препятствий, ограничений, запретов относительно получения, использования, распространения и хранения информации отдельным журналистом (журналистами) или средством массовой информации. Оно может виразитись в принуждении к распространению определенной информации или отказе в ее распространении, незаконном изъятии тиража печатной продукции, снятии передачи с эфира, недопущении журналиста к участию в пресс-конференции, безосновательном отказе в аккредитации средства массовой информации или отдельному журналисту, лишении журналиста или средство массовой информации возможности воспользоваться преимущественным правом на получение информации, необоснованном отказе в удовлетворении запроса относительно доступа к официальным документам или предоставлении письменной или устной информации, нарушении права собственности на информацию, намеренном сокрытии информации, безосновательном отказе от распространения определенной информации и т.п.

Такое воспрепятствование может выразиться также в осуществлении цензуры или вмешательстве в профессиональную деятельность журналистов и средств массовой информации со стороны органов государственной власти или органов местного самоуправления, их должностных лиц. Цензурой признается требование, направленное к средству массовой информации, журналисту, главному редактору, организации, осуществляющей выпуск средства массовой информации, его учредителю (соучредителю), издателю, распространителю, предварительно согласовывать информацию, которая распространяется (кроме случаев, когда такое требование исходит от автора этой информации или другого субъекта авторского права и (или) смежных прав на нее), и/или наложение запрета (кроме случаев, когда такой запрет налагается судом) или препятствование в любой другой форме тиражированию или распространению информации со стороны органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц.

Закон содержит специальную запрет на вмешательство в формах, не предусмотренных законодательством Украины или договором, заключенным между учредителем (соучредителями) и редакцией средства массовой информации, в профессиональную деятельность журналистов, контроль за содержанием информации, которая распространяется, со стороны учредителей (соучредителей) средств массовой информации, органов государственной власти или органов местного самоуправления, должностных лиц этих органов, в частности с целью распространения или нераспространения определенной информации, замалчивания общественно значимой информации, наложения запрета на показ отдельных лиц или распространения информации о них, запрета критиковать органы государственной власти или органы местного самоуправления или их должностных лиц. Запрещается создание каких-либо органов государственной власти, учреждений, введение должностей, на которые возлагаются полномочия по осуществлению контроля за содержанием информации, распространяемой средствами массовой информации.

Василь 2014-10-18 / 20:06:54
Пройшли твої часи, мусор Коля, тепер каждий раз як береш взятку, то мусиш оглядатися, бо прийде "спецконтроль" і візьме за гузицю.

іван 2014-10-18 / 19:53:04
у мукачеві на стаціонарному посту ДАЇ постійно "розводять" водіїв, коли їдеш з боку Епіцентру та повертаєш в бік Замку (берегівського мосту) , то зупиняють і кличуть до себе в будку де крутять відео як автомобіль перетинає сплошну лінію при повороті вліво, якої там в природі бути не може. Потім кличуть на вулицю рішати питання, бо в приміщенні пише камера (так самі кажуть). Обнагліли повністю менти. Де їх безпека?

Перепрошую 2014-10-18 / 19:41:39
Бидло менти!

до Миколки 2014-10-18 / 19:35:51
що Миколко-міліцішто, хлопці не дають спокійно жити та до жеба класти? Молодці "спецконтролери", з циєю бидлотою в уніформі ще не так треба розмовляти, бо по-іншому не зрозуміють...

Микола 2014-10-18 / 19:15:31
Порозводилося всякого бидла "Спецконтролі", "Дорожні контролі", "Праві сектора", рекетири, ... мочити уродів наглих...

НОВИНИ: Соціо

11:21
На Берегівщині повернули в державну власність землі вартістю близько 2 млн грн
11:19
До 30-річчя Міжнародних спортивних ігор школярів в Ужгороді випустили фотобуклет
10:50
Закарпатська митниця наблизилися до мільярдного надходження до Держбюджету
10:49
Незаконний вивіз двох малих дітей попередили на Закарпатті
10:28
"Щасливі діти" в Ужгороді презентуватимуть проєкт і роздаватимуть подарунки
09:49
В Ужгороді за участі міжнародних експертів говорили про розвиток відносин України та країн Центральної Європи на тлі гібридної війни
03:04
На МП "Ужгород" виявили вантаж на 100 тис. євро при задекларованих 35 тис.
01:35
У справі скасування "екологічного" висновку щодо ВЕС на Боржаві суд оголосив перерву до 20 жовтня
18:33
Іршавський історико-краєзнавчий музей отримав звання зразкового
18:27
/ 2
На Закарпатті ведмедів Синевира лікують та підгодовують перед настанням холоду
13:19
/ 1
На Закарпатті на серцево-судинні захворювання хворіють 630 тисяч краян
12:14
/ 1
До місцевих бюджетів Закарпаття надійшло 3,8 млн грн туристичного збору
11:38
/ 2
В Ужгороді вшанували пам'ять загиблих у Бабиному Яру
10:22
/ 1
У школах Мукачева запровадили електронну систему "Моя школа"
03:41
Близько 2 тисяч закарпатців звернулися за електронними трудовими книжками
03:38
/ 2
Закарпаття останнє в рейтингу областей за результатами ЗНО
01:54
/ 29
Керівник Закарпатської обласної прокуратури представив колективу своїх заступників
01:06
/ 3
Три села закарпатської Міжгірщини повстали проти варварської вирубки лісу
17:48
Злочини проти закарпатських журналістів: справи «виснуть» у судах
17:46
/ 4
Відбулася заключна онлайн-конференція проєкту міст-побратимів Ужгорода та Кошиці "Крок до ефективного управління в місті Ужгород"
15:25
/ 1
Майже 200 фур: до КПП "Тиса" на Закарпатті — 9-кілометрова черга
13:06
/ 2
400 призовників очікують на проходження осінньої строкової служби на Закарпатті
05:02
/ 3
Левко Довгович – "Заслужений діяч мистецтва України" та лауреат "Премії Пам’яті народа"
04:46
/ 7
Верховний Суд відмовив меру Ужгорода Андріїву у справі щодо керівника пологового будинку (ДОКУМЕНТ)
03:43
/ 4
У Єпископській резиденції МГКЄ провели День відкритих дверей
» Всі новини