Назустріч 20-літтю "Ґражди". Крок за кроком. XIV

“Я завжди вважав, що роблені хиби й прогріхи – це наші спільні українські хиби й прогріхи, а коли про них пишу, то не для того, щоб їх висмівати, але щоб описати, сконстатувати грізний стан, аби в майбутності ми вистерігалися уже цих хиб та хворіб, що їм на ім’я автохтонство, пайдокрація, протекція, брехня, отаманія, жадоба слави й майна. [...] Поки битиметься в грудях бодай одне чесне серце, поки відлунюватиметься зойк невинно замучених і убієнних, поки житиме Україна – а вона житиме вічно! – ми повинні і будемо пам’ятати про тих, хто наближав незалежність України” (Володимир Бірчак).

2005 рік.

   

Дорошенко Дмитро
Слов’янський світ в його минулому й сучасному / Підготовка тексту та передм. – проф. Белей Л. О.; відповід. ред. – акад. Юліан Тамаш. – Ужгород: Ґражда, 2005. – 404 с.: тверда оправа.
ISBN 966-7112-93-4
Праця Д. Дорошенка не відома не лише широкій культурній громадськості, а й вузькому колу фахівців-славістів. Адже цій праці дивом судилося побачити світ далеко від України, навіть поза Славією, у Берліні 1923 р. Тираж був мізерний. На велику Україну, тоді вже радянську, ця праця легально потрапити не могла. Кожен з розділів “Слов’янського світу” присвячений окремому слов’янському народу – білорусам, болгарам, великоросам (росіянам), кашубам, лужицьким сербам, полякам, сербам, хорватам, словакам, словінцям, українцям, чехам – є стереотипним за структурою. Найперше автор подає статистичні дані про загальну чисельність, релігійно-конфесійну належність, а також окреслює етнографічні межі кожного зі слов’янських народів. Окремо викладається історія та, відповідно, література.

Худанич Василь Іванович
Світове Братство Карпатська Січ. – Ужгород: Ґражда, 2005. – 292 с: іл.
ISBN 966-7112-73-Х
Про Карпатську Україну 1938-1939 рр. написано багато. Але значно менше знає українська громадськість про збройні сили цієї держави – Карпатську Січ, яка фактично виникла ще у вересні 1938 р. в Ужгороді, коли молоді націоналісти створили напіввійськову організацію – Українську національну оборону (УНО). Держава ще тільки розпочала своє існування, а столицю молодої країни – Ужгород – фашистські держави передали Угорщині і новою столицею Карпатської України став Хуст. Тут 9 листопада 1938 р. відбулися установчі збори Організації народної оборони Карпатська Січ (ОНОКС). Метою організації була оборона державних національних інтересів Карпатської України, поборювання протидержавної пропаганди та всебічна підтримка уряду, зокрема дотримання порядку та забезпечення безпеки. ОНОКС швидко перетворилася у всенародну мілітарну організацію і напередодні нападу угорської армії на Карпатську Україну становила 12-15 тис. членів.
Книга присвячена тим сотням закарпатців-борців, більшість яких не дочекала проголошення незалежної України, віддала свої життя на полях бою з угорським окупантом, страждала в концтаборах, емігрувала й розсіялася по світах, але, жертвуючи своєю молодістю й зрілими літами, – наближала незалежність України.

 

Офіцинський Р. А.
Політичний розвиток незалежної України (1991-2004) в аспекті європейської ідентичності (На матеріалах періодики Заходу): Монографія. – Київ: Інститут історії України Національної академії наук України – Ужгород: Ґражда, 2005. – 468 с.
ISBN 966-7112-92-6
У монографії зроблено аналіз базових складників європейської парадигми політичної історії незалежної України. Автор доводить, що політичні зміни в Україні 1991-2004 рр. не лише детерміновані внутрішніми потребами постсоціалістичної модернізації суспільства, а й корегуються через інформаційно-аналітичні, дипломатичні та зовнішньоекономічні інструменти розвинутих країн. З одного боку, мова йде про «вестернізаційний стандарт», глибоко закорінений у масовій свідомості певного цивілізаційного поля. А з другого, – україноцентрична історія України, написана на західних джерелах, руйнує схоластичні схеми і нав’язані інтерпретації.
Для вчених, учителів і студентів соціогуманітарного профілю, а також політиків і громадських діячів.

Ребрик Михайло Михайлович
Проблеми правового статусу і реалізації повноважень місцевого самоврядування (За законодавством України). – Ужгород: Ґражда, 2005. – 112 с.
ISBN 966-7112-91-8
У монографії висвітлюються теоретичні й практичні проблеми правового статусу та реалізації повноважень місцевого самоврядування в Україні. Досліджується процес формування законодавчої бази місцевого самоврядування, аналізуються його основні повноваження у найважливіших галузях діяльності, їх забезпечення та відповідальність у сфері місцевого самоврядування. Подаються пропозиції з удосконалення законодавства і практики здійснення місцевим самоврядуванням своїх функцій.
Видання розраховане на працівників органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, науковців та студентів вузів.

 

Голомб Лідія Григорівна
Із спостережень над українською поезією ХІХ-ХХ століть: Збірник статей / Передм. В. Барчан. – Ужгород: Ґражда, 2005. – 380 с.
ISBN 966-7112-98-5
У книзі досліджуються проблеми розвитку української поезії ХІХ-ХХ століть. Розглядаються, зокрема, теоретичні питання та літературно-критичний дискурс української лірики, її типологічні зв’язки з поезією інших народів, своєрідність поетики творів П. Грабовського, І. Франка, Б. Грінченка, М. Старицького, О. Олеся, Лесі Українки, М. Вороного, А. Кримського, Г. Чупринки, поетів “Молодої Музи” П. Карманського, Б. Лепкого, В. Пачовського. В окремий підрозділ виділено розгляд закарпатських сторінок ураїнської поезії (творчість О. Духновича, Зореслава, Ф. Потушняка та ін.). Основна увага авторки зосереджена на питаннях специфіки раннього українського модернізму.

Тиводар Михайло Петрович
Життя і наукові пошуки Федора Потушняка. – Ужгород: Ґражда, 2005. – 284 с.: іл.
ISBN 966-7112-96-9
Пропоноване видання присвячене 95-річчю від дня народження відомого письменника, філософа, історика, археолога, етнографа Федора Потушняка та 60-річчю Ужгородського національного університету. На основі документів не лише зроблено спробу дати опис життєвого і творчого шляху Ф. Потушняка, а й зосереджено увагу на тих випробуваннях, які випали на його долю впродовж 1940-1960 рр.
У книзі вперше публікується велика добірка архівних матеріалів Ф. Потушняка: листів, характеристик, протоколів, автобіографія письменника, передруків з партійної преси повоєнних років та фотографій. Окремими розділами подано також одне з неопублікованих етнографічних досліджень вченого та бібліографію його наукових і науково-популярних праць.

 

Федака Павло Михайлович
Народне житло українців Закарпаття ХVIII-ХХ ст. / Художнє оформлення Надії Пономаренко. – Ужгород: Ґражда, 2005. – 352 с.: 400 ч/б + 28 кол. іл.
ISBN 966-7112-89-6
Уперше в українській етнології на основі польових, архівних та історіографічних матеріалів автором всебічно досліджено типи і форми традиційних сільських поселень, садиб, дворів, жител і господарських будівель українців Закарпаття ХVІІІ – початку ХХ століть, прослідковано їх розвиток з 20-их років до кінця ХХ століття.
Для етнологів, істориків, архітекторів, мистецтвознавців, краєзнавців, усіх, хто цікавиться народною культурою України, зокрема Закарпаття.

Наукова еліта Закарпаття: Доктори наук, професори Ужгородського національного університету / Передм. М. М. Вегеша. – Ужгород: Ґражда, 2005. – 160 с: іл.
ISBN 966-8924-01-0
Видання склали біографічні нариси про всіх докторів наук, професорів, які викладають або працюють у науково-дослідному секторі найстарішого в краї вищого навчального закладу. Читач має змогу познайомитися з життям і багатогранною діяльністю елітних науковців Ужгородського національного університету, з іменами яких пов'язано становлення і розвиток вузу, створення відомих за межами України наукових шкіл.
Видання присвячене 60-річчю утворення Ужгородського національного університету і розраховане на широке коло читачів.

   

Омелян Довганич: Біобібліографічний покажчик / Упорядник І. В. Хланта. Видання друге, доповнене. – Ужгород: Ґражда. 2005. – 168 с: іл.
ISBN 966-7112-90-Х
У біобібліографічному покажчику зібрано окремі видання, рецензії на них, публікації статей історика-краєзнавця та літературознавця у періодичній пресі, тематичних збірниках та літературу про його життя і творчість. Матеріал у біобібліографії подано станом на 3 березня 2005 року.

Довганич Омелян Дмитрович
Шляхами пошуків і знахідок: безсмертний голос Срібної Землі. Літературознавчі студії: нариси, статті, рецензії /Передмова І. В. Хланти. – Ужгород: Ґражда, 2005. – 120 с.
ISBN 966-7112-99-3
У збірнику вибраних статей, нарисів, рецензій відображені події І книги, які відбувалися, або вийшли з друку з початку 50-х років XX століття дотепер. Звернено увагу на найбільш характерні твори про призабутих або репресованих прозаїків, поетів і тих, кого щасливо обійшла ця важка доля.
Книга призначена для літературознавців, викладачів і студентів філологічних факультетів, вчителів і учнів, бібліотечних та культосвітніх працівників, широкого кола читачів.

  

Сергій Федака
Августни Волошин. Коротка Біографія. – Ужгород: Ґражда, 2005. – 72 с.
ISBN 966-7112-61-6
Коротка біографія видатного українського церковно-культурного, громадсько-політичного та державного діяча Закарпаття Августина Волошина (1874-1945) покликана висвітлити численні аспекти його подвижницької роботи на благо рідного народу. На багатому фактичному матеріалі різнобічно висвітлюється складний, насичений доленосними подіями життєвий шлях непересічного краянина.
Видання розраховане на широкий читацький загал. (Видавничі послуги).

Коршинський Іван Юрійович
Микола Федорович Сулима: Спогади, листування, архівні матеріали /Передмова Петра Скунця. – Ужгород: Ґражда, 2005. – 28 с.: іл.
Про Івана Коршинського багато вже написано, багато ще напишеться, та й сам він достатньо володіє словом, аби оповісти свою долю. Нині ж він оповідає про долю вченого-мовознавця, з яким його поєднала любов до України.
Саме ця любов була причиною першого арешту сімнадцятирічного Коршинського після 5-го класу гімназії у 1945 році. Тоді обійшлося дев’ятьма тижнями. Вдруге забрали його просто із занять на ІІ курсі медичного факультету Ужгородського державного університету в 1948 році.
Завдяки старанням Івана Юрійовича можна окреслити коло наукових зацікавлень Миколи Сулими. Це – синтаксично-фразеологічні багатства української мови, проте лінгвістика вченого – з публіцистичним ухилом, як він сам зазначає у звіті керівникові Харківської науково-дослідної катедри мовознавства. Копії матеріалів, що відображають коло зацікавлень М. Сулими, Іван Коршинський отримав з Харківського держархіву.

   

Ажнюк Микола Олександрович
Основи економічної теорії / Навчальний посібник. – Ужгород: Ґражда, 2005. – 204 с.
ISBN 966-7112-88-8
У навчальному посібнику розглядаються такі загальні проблеми економічної теорії як виробництво, економічна система, власність, товарне виробництво, гроші; основні мікроекономічні проблеми — підприємство, підприємництво, заробітна плата, фонди підприємств, витрати виробництва та кредитна система. Значне місце відведено також макроекономічним проблемам – ринковим відносинам, конкуренції і монополії, відтворенню та економічному зростанню.
Посібник може бути корисним студентам навчальних закладів різного рівня, які вивчають економічну теорію, всім тим, хто цікавиться цією наукою.

Ващук Ф. Г., Поляк С. С.
Практикум з вищої математики. Частина I: Елементи алгебри та аналітичної геометрії. – Ужгород: Ґражда, 2005. – 294 с.: іл.
ISBN 966-7112-79-9
Пропонований навчальний посібник не може замінити сучасні підручники з окремих розділів вищої математики. В ньому звертається увага читача тільки на основні питання теорії та сучасні підходи до їх вивчення поряд з їх використанням при розв’язанні задач, вправ і прикладів. Цей посібник може бути корисним не тільки для студентів спеціальностей напрямів «інформатика», «комп’ютерні науки», «економіка», але й для студентів спеціальностей «математика», «прикладна математика», «фізика» та інших.

 

Михайло Носа
Дубівчани в одежі слова: Вивчення творчості Івана Чендея в школі. – Ужгород: Ґражда, 2005. – 52 с: іл.
ISBN 966-7112-85-3
Уроки вивчення літератури рідного краю займають важливе місце у структурі курсу української літератури в школі. Адже не секрет, що в нинішніх умовах, коли на учня навалюється величезний інформаційній потік з засобів масової інформації, інтернету тощо, читацький інтерес підростаючого покоління неспівмірний з тим, який був два-три десятки років тому.
З огляду на це зростає роль учителя-словесника, від якого більшою мірою, ніж будь-коли, залежать якість і результати виховання в молоді тих рис, що ставатимуть визначальними в людей, які розбудовують незалежну державу та громадянське суспільство. Тому важливо прищеплювати учням почуття патріотизму, гордості за свою Батьківщину, Ті культуру та історію, усвідомлення причетності до суспільно-політичних процесів та відповідальності за них, а також: розвивати в них інтерес до рідної літератури. Адже патріотизм має не абстрактно-декларативний характер. Це – глибинне почуття, витоки якого в колисковій пісні, почутій ще в дитинстві коломийці, захоплюючому відкритті рідного кутка, околиці, села, краю.
Творчість Івана Чендея і є тим благодатним матеріалом, що допомагає досягти зазначених вище цілей.

Носа Ганна Василівна
Дубове, осяяне світлом минулого: Народознавчі студії. – Ужгород: Ґражда, 2005. – 104 с: іл.
ISBN 966-7112-80-2
У пропонованому виданні подано історико-краєзнавчий матеріал села Дубове від найдавніших часів до сьогодні. Описано побут, традиції, звичаї, зібрано фольклор. Невтомна праця, народна мораль, глибока духовність допомогла вижити в роки гноблення австро-угорським, чехословацьким режимах, під час окупації села гортіївськими військами та радянською владою.
Книжка розрахована на вчителів рідної мови і літератури, історії, народознавства, класних керівників — людей молодого й середнього покоління, а також старшого, для якого це – спогади молодості, роки пережитого. Видання буде корисним всім, хто не байдужий до історії рідного села.

Хрестоматія з Української літератури: Для шкіл з угорською мовою навчання. Українською та угорською мовами / Упорядкування С. Ф. Ньорби. – Ужгород: Ґражда, 2005. – 94 с.
Грецьке слово "хрестоматія" (chrestos – корисний, manthano – навчаюсь) означає "навчаюсь корисному сам ". Справді, книга, що перед Вами, дорогий Читачу, – це навчальна книга, в якій зібрано і систематизовано за певним принципом твори українських письменників, вміщено короткі біографічні матеріали, а також додатки: словничок, основні елементи сюжету, літературні роди і види, елементи ритмотворення, що допоможуть проникнути у світ поетичної майстерності, встановити певні закономірності у перебігу літературного процесу II пол. XIX – кін. XX cт. Упорядник "Хрестоматії" ставив собі за мету подати найцінніші щодо мистецького рівня тексти української поезії, які б доповнювали та ілюстрували існуючі підручники з літератури для національних шкіл (конкретно: угорських), які б викликали зацікавленість до подальшого поглибленого вивчення предмету. Прагнучи відтворити єдиний літературний процес, щоб викристалізувати справжнє "Поетичне Слово", до 'Хрестоматії" ввійшли найкращі здобутки української поезії в Україні і діаспорі, починаючи від Тараса Шевченка і закінчуючи Ліною Костенко, твори письменників "розстріляного відродження", а також: представників різних літературних груп, напрямів і стилів. Тексти подано у двох мовах: українською та угорською, до окремих поезій додасться словничок, що сприятиме самостійному осмисленню оригіналу.
Видання здійснене з ініціативи та коштом М. М. Мушки.

  

Степа Сергій
Три повісті і Площа / Передмова Наталії Ребрик; післяслово Петра Скунця. – Ужгород: Ґражда, 2005. – 208 с.
ISBN 966-7112-97-7
Сергій Степа як письменник заявив про себе десь у вісімдесятих. Він увійшов у літературу як до Храму Мистецтв: з надією і щиро. Його прихід був зауважений багатьма, зокрема й метрами українського красного письменства, яким є, безперечно, Валерій Шевчук. Оригінальність текстів полягала у надзвичайній простоті викладу, своєрідність стилю – у дивній лаконічності, можливо, спричиненій фахом автора. Однак, з різних причин Степа на довгий час зник з літературного обрію, з’явившись тільки тепер пропонованою книгою.
Лише справжня висока любов здатна пояснити і оправдати будь-який людський вчинок, – вважає Сергій Степа разом героями з своїх творів, що склали це видання. Неодноразово власні вчинки вони пояснюють, на перший погляд, банально, та загалом переконливо: “Бо кохаю”. Боже великий! Скількома авторами, у скількох творах, в яких варіантах повторена ця сакраментальна фраза! Та яка ж бо вона аксіомно вічна! І нема іншого пояснення земному буттю. І не буде.

Петро Скунць та Казимір Гурницький
під час презентації "Третього цвітіння" у "Ґражді"

Казимір Гурницький
Третє цвітіння: Поезія / Передмова Петра Скунця. – Ужгород: Ґражда, 2005. – 232 с.:іл.
ISBN 966-7112-94-2
Поетичні обрії Казіміра Гурницького широкі. Зважаючи на вік поета, думалося, що буде це книга ностальгії за молодістю. Без ностальгії, звичайно, не обійшлося. І це природно, як ностальгія відомого "Полонезу" Огінського, ремінісценції на тему якого автор подає у цій книжці, апелюючи до витоків, адже вони – в основі сущого... Тільки ж туга ця не з марного намагання повторити свою молодість, там чимало було такого, чого не дай, Боже, зазнати майбутнім поколінням. Це туга в ім'я нового, кращого світу, який уперто не приходить, хоча, здавалося б, за нього заплачено сповна.
Тож багато віршів у збірці – це згустки наших із вами нинішніх буднів з усіма контрастами, де краса, що мала би врятувати світ, задкує перед потворністю, де духовна бідність породжує багатство і упосліджує самих його творців, ба навіть саму землю, яка є джерелом усього, що суще.

 

Ребрик Олеся
Янголи плачуть: Новели / Передмова Петра Скунця; післяслово Олександра Ірванця – Ужгород: Ґражда, 2005. – 76 с.
ISBN 966-7112-92-6
Друга збірка новел юної авторки. Доробок Олесі Ребрик виконаний “під знаком національної самобутності” (Н. Шумила). Стиль її новел органічно український. Її гори – це наші Карпати, її місто – це Ужгород. Її оповідання майстерно суб’єктивізовані, вони побудовані переважно на внутрішньому монолозі, захоплюють психологізмом та ліризмом.

Власович Оленка
Якого кольору щастя: Щоденникові записи / Післямова Андрія Ребрика. – Ужгород: Ґражда, 2005. – 92 с: іл.
ISBN 966-7112-85-3
...Жодні слова не втішать, не погамують болю від утрати. Оленки вже немає з нами. Її смерть – це не подія життя, бо смерть не переживають. І ми починаємо усвідомлювати доконечність цього факту...
А поки що, холодний вітер проникає до найглибших глибин душі, мокрий сніг, що так незграбно кружляє в повітрі й падає на землю, перетворюється на болото під ногами. І посеред усього цього болота, холоду, морозу, дощу і снігу, видніються тільки різнокольорові: зелені, жовті, червоні, коричневі, оранжеві, кленові, жовтогарячі, дубові, грабові, тополині листочки, що їх подарувала Оленка своїй найкращій подрузі, того дня, коли у Львові вперше тієї зими випав сніг...

  

Кароліна Гартавер
Краплі життя: Поезії / Передмова Петра Скунця; ілюстрації та художнє оформлення Кароліни Гартавер. – Ужгород: Ґражда, 2005. – 72 с.
ISBN 966-8924-01-0
Кароліна Гартавер (літературний псевдонім Кароліни Сороканинець) йде до читача своєю другою поетичною збіркою «Краплі життя» (перша – «Сльоза серця», Ґражда, 2004). Її твори – чуттєва лірика, суцільна суґестія, рефлексії на світ і людей. Образ сонця, що всміхається в зажурі, визначає суть другої її збірки.

Кароліна Бундаш
Казкова соната. Поезії / Передмова Петра Скунця. – Ужгород: Ґражда, 2005. – 32 с.
ISBN 966-7112-95-0
У 2000 році вступила до першого класу Нижньокоропецької ЗОШ І-ІІ ступенів. Грамотою оволоділа в чотири роки. Свій перший вірш написала у цьому ж віці.
У 2004 році стала призером обласного етапу (2-е місце) Міжнародного конкурсу знавців рідної мови ім. Петра Яцика.
Пропоноване видання – перша книжка молодої авторки, в якій казка і дійсність нероздільні. Якщо ми вчилися з казки робити дійсність, вона із дійсності робить казку.

  

Зіньковська Марія
Струни серця: Поезії. – Ужгород: Ґражда, 2005. – 36 с.
Марія Володимирівна Зіньковська народилася 18 липня 1940 року в селі Брусниця Кіцманського району Чернівецької області. Так склалося, що мама виховувала двох доньок одна, тому Марії добре запам'яталося дитинство. У 1947 році пережили голод. Того ж року пішла в перший клас, а в 1954 – закінчила Брусницьку семирічку. У 1954-1955 роках працювала в ланці колгоспу "Червона зірка". Влітку 1955 року поступила у Вижницьке училище прикладного мистецтва, яке закінчила у 1960 році, отримавши диплом художника-майстра. У зв'язку з сімейними обставинами, не працювала за направленням, доля кидала її з роботи на роботу. Тепер на заслуженому відпочинку.
Авторка йде до читача зі щирим словом, відкритою душею, сповненими добра.

Гармасій Ірина Михайлівна
Кольори любові: Поезія /Переднє слово Наталії Ребрик; післяслово Василя Кузана. – Ужгород: Ґражда, 2005. – 96 с: іл.
ISBN 966-7112-91-8
Ірина Гармасій народилася 1964 року в селі Голобутів Стрийського району Львівської області. Закінчила Львівський поліграфічний технікум та Український поліграфічний інститут ім. Івана Федорова (м. Львів).
З 1984 року проживає на Закарпатті. Пройшла шлях професійного становлення на різних посадах у видавництві «Закарпаття», у рекламно-видавничому агентстві «Станд-Арт». З 2000 по 2003 роки працювала в обласній державній адміністрації, нині заступником головного редактора «Нової закарпатської газети "Світогляд"».
З 1996 року займається творчою діяльністю. Постійно друкувалась на шпальтах обласноїпреси.
Член обласної організації Національної спілки журналістів України з 2000 року. Автор збірки «Часмолитви» (2000).
«Кольори любові» в творчості авторки -друга сходинка до поетичних верховіть.

  

Рудковська Людмила 
Сонячний сувій: Поезія – Ужгород: Ґражда, 2005. – 40 с: іл.
ISBN 966-7112-85-3
У 2003 році видавництво "Ґражда" випустило у світ її першу поетичну збірку "Уже тому, що я людина". Як каже авторка: "Поетичний човен – цікаве суденце. Ніколи не знати, куди ним запливеш". Отож, Людмила Рудковська вирушила у нове плавання до свого читача. Побажаємо ж їй великого творчого успіху на жовтогарячих хвилях поетичного моря.

Росоха Надія Володимирівна
Янтарний колос: Вірші. – Ужгород: Ґражда, 2005. – 64 с.
Надія Володимирівна Росоха народилася 23 листопада 1946 року на Тернопільщині. Навчалась в Гусятинській СШ, Личківській ВШ, а в 1964 році закінчила Городницьку середню школу. Навчання продовжила на фізико-математичному факультеті Кременецького педінституту. З 1968 року працювала вчителем математики на Закарпатті, спочатку в Нижньобистрянській восьмирічці, згодом – у Хустській ЗОШ №4 з естетичним вихованням, де обіймала посаду заступника директора з навчально-виховної роботи.
Вірші публікувала в обласній та місцевій періодиці, а в 2004 році прийшла до читача зі збіркою "Елегія душі". Пропоноване видання включає публіковані раніше та нові тексти, які, сподіваємося, знайдуть свого вдячного читача та поціновувача.

 

Лісів божественна краса: Літературно-публіцистичні нариси / Редактор-упорядник Ірина Гармасій. – Ужгород: Ґражда, 2005. – 144 с. + 8 с. вкл.: іл.
ISBN 966-8924-00-2
Ліси Ужгородщини – елітні, найкращі, які підлягають державній охороні, споконвіку плекались людськими руками і душами. Про це й розповідають фахівці зеленого цеху, у якому кожне дерево – цінність, історія, спадок. Через спогади, струни серця, які заводять величну пісню велету-лісу, через власну любов до деревцяти, як втілення найвищої сутності лісівника у свою професію.
Видання присвячене 60-річчю Ужгородського державного лісового господарства.

Ужгородський Держлісгосп – 60: Буклет. – Ужгород: Ґражда, 2005. – 16 с.: іл.
Видання присвячене 60-річчю Ужгородського державного лісового господарства.

  

Ужгородський національний університет / Буклет. – Ужгород: Ґражда, 2005. – 6 с. Видання присвячене 60-річчю Ужгородського національного університету.

Професор Володимир Юлійович (1943-2004): Наукові праці. Біобібліографія / Упорядники: І. П. Студеняк, Ю. М. Височанський. – Ужгород: Ґражда, 2005. – 32 с.
ISBN 966-7112-87-Х
Пропоноване видання присвячене 60-річчю Ужгородського національного університету та відкриттю меморіальної дошки-баральєфа проф. В. Ю. Сливці на корпусі фізичного факультету УжНУ 6 вересня 2005 р.
Володимир Юлійович Сливка народився 21 квітня 1943 року в с. Котельниця Воловецького району Закарпатської області. Після закінчення семирічної школи в с. Тишово Воловецького району вступив до Виноградівського політехнічного технікуму, де здобув спеціальність техніка-електрика електричних станцій, підстанцій та мереж.
З 1960 до 1965 року навчався на фізико-математичному факультеті Ужгородського державного університету.
Молодий спеціаліст з фізики напівпровідників В. Ю. Сливка 1965 року продовжив навчання в аспірантурі. Під керівництвом Д. В. Чепура працював над дослідженням оптичних властивостей кристалів SbSI. Науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук здобув у 1970 році після захисту в Чернівецькому державному університеті дисертації “Оптичні властивості і зонна структура кристалів типу SbSI”.
15 грудня 1968 року випускник аспірантури В. Ю. Сливка зарахований на посаду асистента кафедри фізики напівпровідників, а 21 лютого 1970 року став старшим викладачем цієї ж кафедри. З 14 березня 1972 року працював доцентом кафедри фізики напівпровідників, а звання доцента було йому присвоєно 1 квітня 1974 року.
14 вересня 1973 року В. Ю. Сливка обраний завідувачем проблемної лабораторії синтезу і комплексних досліджень властивостей нових напівпровідникових речовин складного складу. В цій лабораторії він отримав наукові результати, які становили зміст дисертації “Коливальні спектри і анізотропія міжатомної взаємодії складних халькогенідів і халькогалогенідів”, захищеної ним у 1982 році на засіданні Вченої ради Інституту напівпровідників АН України (м. Київ). Він став наймолодшим на той час доктором фізико-математичних наук в Ужгородському університеті.
31 жовтня 1983 року В. Ю. Сливка затверджений завідувачем кафедри фізики напівпровідників. 19 квітня 1985 року йому присвоєно вчене звання професора.
3 10 квітня 1986 року Володимир Юлійович працював проректором з наукової роботи, а 13 квітня 1988 року його призначено ректором Ужгородського державного університету.
Наукові інтереси В. Ю. Сливки стосувалися фізики напівпровідників і діелектриків. Ним одержані вагомі результати в галузі фізики і технології халькогалогенідних кристалічних та склоподібних матеріалів. Дослідження широкого класу нових сполук дозволили встановити взаємозв’язок між їх структурними особливостями та спектрами елементарних збуджень різної природи, що лягло в основу багатьох прикладних розробок.
Володимир Юлійович очолював численний університетський колектив, що займався науковими дослідженнями з фізики напівпровідників, очолював Спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських дисертацій.
В. Ю. Сливка трагічно загинув 2004 року.

*     *     *

2005-й – це ще і два наші фільми: "Хочемо правди" (є на блозі в дописі "Світло правди" від 22 жовтня 2012 р.) та "Ужгородський національний: Грані становлення і розвитку". Обидва присвячено 60-річчю УжНУ. В обох робиться спроба осмислити час, осяжний для одного людського віку, збагнути, що з нами відбувається...

20 липня 2013р.

Теги: Ґражда

Коментарі


Іван Ребрик
Публікації:
Звернення учасників Революції Гідності
/ 2Володимир Задорожний: Василь Кукольник
Відкрита енциклопедія Миколи Мушинки. VII. Зореслав
/ 1Дві непроминальні дати нашої історії: Йоанникій Базилович та Михайло Лучкай
/ 5Світ прийшов до Курова
/ 1Чергове число "Екзилю"
/ 1Отчий поріг Миколи Мушинки
/ 3Володимир Кришеник: Гальмівні сліди на перегонах ліквідаторів України
Чверть століття "Ґражди"
/ 9Війна і Мир на сторінках "Новин Закарпаття"
Аркадій Шиншинов і його зелене чудовисько
/ 3Літературна сенсація
/ 3Відкрита енциклопедія Миколи Мушинки. VI. Федір Ґоч
...У тому шаленому ритмі життя...
/ 5Псевдолокалпатріотичні маніпуляції масовою свідомістю
/ 2Закарпаття під Угорщиною
/ 3Видатна угорська вчена Марія МАЄР про денаціоналізацію та мадяризацію русинів-українців Закарпаття
/ 5Іван Мацинський про Адольфа Добрянського
Іван Мацинський і Карпатська Україна
/ 2«Найбільший муж наших новіших часів...»
/ 5Урочиста академія памʼяті о. Августина Волошина
/ 2Іван Марґітич: Єдність віри і народу
/ 2Те, що не влазить в депозитарій...
/ 5«Де я в житті маю втяти плужок у борозну?..»
/ 2Пряшівський феномен. Микола Неврлий
» Всі записи